Borang Online imtiaz
BORANG PERMOHONAN KEMASUKAN KE TINGKATAN SATU
INSTITUSI PENDIDIKAN YAYASAN TERENGGANU TAHUN 2006
SM IMTIAZ ( DUNGUN, BESUT, KUALA BERANG ), SMA(A)SZA,KOSPINT

UNTUK DIISI OLEH PELAJAR BUMIPUTERA ANAK NEGERI TERENGGANU
YANG MENDAPAT KEPUTUSAN UPSR 5A SAHAJA


RUANGAN YANG BERTANDA * WAJIB DIISI
ARAHAN :
    Sila sertakan salinan dokumen berikut bersama borang
    permohonan yang telah dicetak pada hari temuduga 
      i    Keputusan UPSR dan Sijil KAFA
     ii    Surat Beranak
     iii   Kad Pengenalan Ibu dan Bapa/Penjaga
     iv   Surat/Dokumen Bukti Kerakyatan Terengganu
           (Bagi Yang Berkenaan Sahaja)

  PILIHAN :
  Sila Buat Pilihan SEK MEN Yang    
  Dikehendaki :
 
 * SEK MEN :

MAKLUMAT PERIBADI
* No Surat Beranak :    (Cth : F235649)
* No K/P :    (Cth : 921206115398) ** Jika Ada **
* Nama :
* Alamat :
* Poskod :
* Jantina : Lelaki         Perempuan
* Negeri Kelahiran: Terengganu Luar Terenganu
* Daerah:

MAKLUMAT IBU/BAPA ATAU PENJAGA
             * Nama Bapa/Penjaga:
* No K/P :
* Bil Tanggungan :
* No Tel Rumah :
* No Tel Pejabat :
* Negeri Kelahiran: Terengganu Luar Terenganu
* Nama Ibu:
* Negeri Kelahiran: Terengganu Luar Terenganu
* Pendapatan Isi Rumah:

KEPUTUSAN UPSR
      * Nama Sek Rendah :
* Angka Giliran :
* Tahun Peperiksaan:
Keputusan UPSR : 5A (IMTIAZ,KOSPINT,SMA(A)ZA)   MIN 3A 2B (AYT)
* Ujian KAFA (UPKK)/ Setaraf : Lulus  Gagal